Besøg af Supernabo med Erik Peitersen

Klik på billedet for at se programmet fra Supernabo's hjemmeside
Den 8. oktober 2008 havde jeg besøg af DR's Supernabo med Erik Peitersen, der hjalp med at lægge et gulv af træklodser i min udestue som hører til min Bed and Breakfast lejlighed.
Det var en stor oplevelse og jeg havde en kanon sjov dag sammen med Peitersen og de 3 andre fra DR, samt mine venner Ove og Rune. Vejrudsigten havde lovet regn, men det blev heldigvis ikke til meget. Simon, min søn, havde bagt boller som blev serveret til morgenmad og de blev spist med stor begejstring.
Jeg havde selv forberedt opgaven godt, bl.a. fået lagt groft sand (det hedder støbemix) ud til at lægge klodserne i. Og klodserne var også savet ud på forhånd.
Alt i alt så gik dagen over min egen forventning og jeg tror også Peitersen var overrasket over hvor godt det gik. Og ikke mindst resultatet var helt overvældende for os alle.
Det eneste der ikke gik som præsten havde prædiket, var gulvhøvlen der ikke ville bide i klodserne og ikke mindst "swing ommen" med rondelsliberen. Det var godt de klippede den med.
De kom kl 7.30 og gik igen kl 16.30 og da havde de 3 timer i kassen, som så bliver til 30 min tv. Desværre er jeg ikke god til at få taget billeder, når jeg er fuldt koncentreret om opgaven, men klik her for at se de billeder der trods alt er.Min historie og vejledning til et gulv af træklodser

Her er alle detaljer om gulvet at træklodser, vist i Supernabo.

Træet som jeg har brugt til stolperne og klodserne kommer fra skoven omkring Kunscentret Silkborg Bad. Det er mindre end 2 km fra hvor jeg bord. Jeg kontaktede Hans Okholm der er skovløber i netop det distrikt og fik udpeget nogle douglas stammer der var vindfældet, dvs faldet i den senest storm. De havde ligget allerede i næsten 1/2 år, men var stadig friske inden i. Træ holder sig længe friskt når det ikke bliver afbarket og liggerinde i skovens skygge.
Jeg savede stammerne op i 3 meters længde og fik det kørt til et lille mobilt savværk, hvor det blev savet op i 7x11 cm bjælker. Ca 60 bjælker ialt.
Stammerne var i ved rodenden på op til 50 cm i diameter i tykkelse. Når du laver klodser til trægulv, betyder knaster ikke noget, tværtimod kan de være med til at give ekstra spil i gulvet. Derfor kan du udnytte topenderne af stammerne og bruge det knastfrie og værdifulde rodende til andet, fx til terrassebrædder som jeg gør.
I min garagen savede jeg dem op i 8 cm klodser. Det tog ca 7 timer ialt over knap 3 dage. Jeg lavede 2 "tønder" af voilernet på ca 1,20 m i diameter og 1 meter i højden. Inde i midten lagde jeg en varmeblæser der blev sat til at blæse uden varme, for at undgå brandfare. Ideen med blæseren var at få ventileret klodserne, så de ville tørre ligemeget alle sammen. Dar der kun var 14 dage til at Supernabo kom, var jeg nødt til at effektivisere tørringen, ved at sætte en 9 kw varmeblæser til at blæse varm luft ind til klodserne.
Som I kan se af programmet, målede vi klodserne til 0-1 % fugt. Vi troede først at fugtmåleren ikke virkede, så vi testede den på andet træ, hvor den gav klart udslag. Så den var god nok - klodserne kunne ikke tørres mere end de var.

Vigtig forholdsregel


Træ er et levende materiale med enorme kræfter. Træ udvider sig med stigende fugt. Når træ udvider sig, så sker det på tværs af åreretningen og kun meget lidt på langs af åreretningen. Et normalt trægulv udvider sig derfor hovedsagligt kun i den ene retning, hvor man laver en expansionsfuge der kan optage udvidelsen. Hvis ikke man gør det, risikerer man at gulvet ved fugtpåvirkning står op i en bue.
Et gulv af træklodser opfører sig anderledes. For det første udvider sig i begge retninger, og så optager det fugt 10 gange hurtigere end et normalt trægulv. Men det adskiller sig også ved at, hvis der ikke er en ekspansionsfuge der kan optage trykket ude ved væggen, så vil det ikke stå op i en bue, men trykke væggen udad. Derfor er ekspansionsfugen ekstra vigtig at få lavet ved et gulv af træklodser, da det ellers kan få katastrofale konsekvenser - ikke bare for gulvet, men for selve husets mure.
Jeg lavede forsøg med træklodserne forind de blev lagt, for at beregne den maksimale udvidelse. Først tørrede jeg nogle klodser i bageovnen, målte dem, for derefter at lægge dem i vand, hvorefter jeg målte dem igen.
Min beregning viste at for et gulv lagt i træklodser med 0% fugt, ville det ekspandere ca 1,5 cm pr meter. Derfor blev der lagt 3 cm flamingo strimler lang siderne i længderetningen og 2x3cm strimler langs enderne af udestuen. Her efter knap 2 måneder, hvor udestuen endnu ikke er lukket, men dog afskærmet fra direkte påvirkning af regn - som der har været rigeligt af og vi har haft en høj luftfugtighed i efteråret, da har klodserne trykket flamingoen 50%. Samtidig ligger de og trykker mod hinanden - side mod side - og ligger fuldstændig fast og stabilt.
Nu er det spændende at set hvordan det vil arte sig i det tidlige forår, hvor luftfugtigheden typisk er på det laveste, og hvor udestuen er lukket igen og bliver opvarmet i dagtiden af solen. Hvor meget svinder klodserne så igen og vil de komme til at ligge løse.
Jeg regner med at komme efter det med interiørolie når de tørrer igen, for på den måde at sikre formstabiliteten i klodserne. Olien gør det at det trænger ind og udfylder porerne de samme steder som vand gør det. Derfor udvider træet sig også ved oliebehandling og øger formstabiliteten, da olien bliver i træet, i modsætning til vand, der er flygtig.

Savsmuld i mellemrummene


Når klodserne bliver lagt i sand vil de modtage fugt fra underlaget. Det gør at de udvider sig og klemmer hinanden fast, så de kommer til at ligge stabilt.
Da klodserne er savet ud i uhøvlet træ, vil de ikke have nøjagtige dimensioner. Men når klodserne udvider sig, vil de udfylde de fleste mellemrum mellem de ukurante træklodser.
Men det er vigtigt indtil da at der ikke kommer sand op imellem klodserne, da sand ikke giver efter når klodserne begynder at udvide sig. Sand mellem klodserne, vil fastholde mellemrummene og klodsernes ekspanssion kan kun ske ude ved muren, hvorfor det ville kræve ekstra bred ekspansionsfuge.
Nogle bruger at udstrø sand mellem klodserne, lige som man gør ved almindelig brolægnings og flise arbejde, for at sikre at klodserne ligger stabilit. Jeg mener det er en klar fejltagelse, og ved gentagne udstrøninger af sand, vil blot øge fugebredden med tiden.
Savsmuld vil på næsten samme måde som sand, udfylde mellemrummene og give stabilitet. Derudover vil de være med til at hindre at sand nedefra trænger op mellem klodserne, når de stampes eller vibreres med pladevibrator. Savsmullet vil yddermere give efter, når klodserne begynder at udvide sig. Det vil sand ikke.

Lægning i stabilgrus


Hvorfor blev klodserne lagt i stabilgrus.
Min undergrund er meget tør og kapilærbrydende i forvejen, men som en ekstra sikkerhedsforanstaltning og når det skal vises i TV, er det også vigtigt at det gøres rigtigt. Stabilgrus bruges normalt til støbearbejde, og er ikke direkte beregnet til kapillærbrydende lag. Men støbemiks har samme effekt, samtidig med at det er mere homogent at arbejde med, når det skal trækkes af ifm. lægningen.

"Vil klodserne ikke vil rådne op nede fra"
Nej - når du graver en stolpe ned til et stakit, vil den rådne op i grænsen mellem jord og luft. I dybden holder den sig derimod langt længere, og i nogle tilfælde længere en stykket der oven over jorden, der bliver påvirket af skiftende sol og regn.

"Ville det ikke være bedre at lime dem på et betonunderlag"
Min udestue er samtidig indgang til min Bed and Breakfast. Det betyder at der vil blive slæbt vand og sjap ind med fodtøjet. Og det vil løbe ned i mellemrummene mellem klodserne.
Hvis der var betonunderlag, ville vandet fra vådt fodtøj eller en væltet spand vand, lægge sig nede under klodserne og kun forsvinde igen ved fordampning op igennem klodserne. Det vil give en enorm og uheldig fugtpåvirkning af klodserne.
Når klodserne derimod lægges i sand eller støbemiks, vil vandet forsvinde ned i undergrunden.

Hvorfor valgte jeg et gulv af træklodser


For det første, så har jeg længe været meget inspireret af gulvetSilkeborg Kunstmuseum, men jeg har ikke kunnet finde det rigtige sted at lave det. Den mulighed opstod pludselig med min nye udestue.
Derudover så giver det særlig mening at bruge det i en udestue, fordi en udestue er et uopvarmet og derfor koldt rum. Et gulv at træklodser på 8 cm tykkelse, vil virke isolerende i sig selv, og virke som et varmere gulv. Hvis jeg havde valgt et gulv af beton og fliser, ville det kaste kulde fra undergrunden og virke meget fodkoldt.

Har du har kommentarer eller spørgsmål


Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til gulvet, så brug min blog eller send en mail. Og spørg endelig - som du måske fornemmer, så brænder jeg noget for det og vil meget gerne møde andre med samme passion.